"วิสัยทัศน์การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี สามัคคีเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส ฉับไวการให้บริการ"     

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตอหลัง ประจำปี 2556
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำเทศบาลตำบลตอหลัง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตอหลัง จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี2556  ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.ตอหลัง และคณะวิทยากรจาก รพ.ยะหริ่ง เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
..................................
infographics
เข้าสู่ระบบ
ลงนาม
facebook
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี
ระเบียบกฎหมาย
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
--
คสช
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี
ท้องถิ่นจังหวัด
เมล
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสรรพากร
กองทุน
กพ
ปปช
สมาคมพนักงานเทศบาล
พรบ.ระเบียบ/กฏหมาย
ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบ
44
ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนการเข้าประชุม
รัฐบาลไทย
กรมพัฒนาชุมชน
internet สำนักงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูล
font
การท่องเที่ยว
ดูทีวี